İstanbul’un en üst idari yönetim birimi olan İstanbul Valiliği, merkezi idaremiz tarafından alınan kararların il genelinde uygulanmasını sağlamaktadır. İstanbul Valiliği şehir yönetiminin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri almakla sorumludur. İlin güvenlik ve sosyo-ekonomik politikaları konularında uygulanmak üzere hazırlanan tedbir ve faaliyetleri ilgili birimler ile koordine ederek uygulamaktadır.

Ulusal ve uluslararası fon kaynaklı projelerden İstanbul’un daha etkin bir şekilde yararlandırılmasına yönelik olarak; kamu kurum ve kuruluşları, ilçe kaymakamlıkları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde projeler yapılmasını sağlamaktadır.

Bu amaçları gerçekleştirmek için yerel, ulusal ve uluslararası pek çok proje yürüten İstanbul Valiliği, ulusal ve uluslararası fon kaynaklı proje çağrılarını takip ederek, kullanılabilecek tüm fonlar hakkında ilgililerine bilgilendirmeler yapmaktadır.

Sosyal girişimcilik ve gönüllülük alanında pek çok ulusal ve uluslararası projeyi hayata geçiren İstanbul Valiliği bu alanda çalışmak isteyenlere gerekli bilgi ve eğitim desteği vermektedir. Sosyal Girişimcilik ve Gönüllülük Zirvesi’nin koordinatörlüğünü üstlenen İstanbul Valiliği, proje paydaşlarıyla birlikte kamu, üniversite ve STK iş birliğinde sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması alanında örnek bir model oluşturmayı hedeflemektedir.


T.C. İstanbul Valiliği web sitesine ulaşmak için tıklayın