İstanbul Arel Üniversitesi’nin benimsediği öğrenme ve öğrenci odaklı eğitim süreci, öğrencilerimizin bilgi, beceri edinimini hedeflediği kadar hayal gücü, duygusal hassasiyet gibi insani ve sosyal özelliklerin gelişimini de göz önünde bulundurmaktadır. Duygu ve düşünceleri anlamak, diğer insanlarla anlaşabilmek, empati kurabilmek,  öğrencilerin yenilikçi fikirleriyle toplumsal sorunlara çözümler üretebilmesi, Üniversitemizin önem verdiği sosyal ve insani kazanımlardır. Artık bu türden yetilere hem evde, hem işyerinde hem de her tür liderlik rolünün üstlenilmesinde eskisine oranla daha fazla ihtiyaç olduğu gözlemlenmektedir.

Bu yüzdendir ki İstanbul Arel Üniversitesi çatısı altında yaşam boyu sürecek sıcak dostlukların kurulmasına ve kalıcı değişim yaratmaya yönelik inovasyon temelli faaliyetlere, en az öğrencilerimizin ders başarıları kadar önem vermekteyiz. Kolektif çalışma gruplarının teşvik edildiği, yapıcı işbirliklerinin oluşturulduğu, bilimsel ve sosyal kazanımların adilce paylaşıldığı bir akademik ortamı yaratmaktayız.

Bu yaklaşım doğrultusunda İstanbul Arel Üniversitesinin eğitim anlayışının merkezinde öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki yatar. Öğrencilerimiz, eğitim yaşamlarının her aşamasında bu süreç içindeki paydaş konumlarının bilincinde olarak, her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel ortama yapabilecekleri katkılar doğrultusunda yüreklendirilirler.

İstanbul Arel Üniversitesi, yaratıcı, kendine güvenen, okuryazar, bilgi ve fikirleri analiz edebilen, kendi fikir ve bilgilerini geliştirip işe koşabilen, diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurup uyum içinde çalışabilen ve geleceği değiştirmeye muktedir gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 


İstanbul Arel Üniversitesi web sitesine ulaşmak için tıklayın