2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimi sürecinde Okan Üniversitesini Klinik Psikoloji Lisans Programı’nı, ardından Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’nı tamamlamıştır. Halen Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Akademik çalışmalarında bipolar bozuklukta tanı-ötesi yaklaşım, Bütüncül Bilişsel Model, Algısal Kontrol Kuramı, psikolojik dayanıklılık ve yaratıcılık üzerine çalışmaya devam etmektedir. Klinik pratiğinde ise 10 yaş altı gelişimsel aksamaları ve davranışsal problemleri olan çocuklar, ergenler, genç yetişkin ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Klinik pratikte özellikle otistik erken belirtiler ve müdahalesi ile bipolar bozukluklar ve duygudurum dalgalanmalarının tanı-ötesi yaklaşımla ele alınması ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Sivil toplum ve gönüllülükle ilişkili çalışmalarını Otistikler Derneği ve Bipolar Yaşam Derneği’nde sürdürmektedir. Her iki derneğin yönetim kurulunda yer almaktadır. Otistikler Derneği bünyesinde sürdürülen Alternatif Gelişim Projesi’nin supervizörlerindendir ve Erken Müdahale Programı’nın sorumlusudur.