Tuğçe Aslan, 2008’den bu yana Bahçeşehir Üniversite’sinde çeşitli görevler yürütmüştür. Bunlar arasında Hükümet ve Liderlik Okulu ve Amerikan Araştırmaları Merkezi uluslararası programlar koordinatörlüğü, aynı araştırma merkezlerinin genel koordinatörlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik planlama koordinatörlüğü yer alır. Şu anda Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda BAU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi ve BAU Kuluçka ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulu üyesidir.

Aslan, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi çift anadal mezunudur. Sonrasında yüksek lisansını Roma Tor Vergata Üniversitesi Avrupa Ekonomisi ve İşletme Hukuku üzerine yapmıştır. Doktora eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon alanında tamamlamıştır.

Lisans çalışmalarından beri kendine yoksulluğu dert edinen Tuğçe Aslan, doktora tez çalışmasında Türkiye’ye özgü sosyal girişimcilik odaklı bir kalkınma modeli üzerine çalışmıştır. Kendini kısaca; anne, hayalperest, düşünür ve girişken olarak tanımlar. En güçlü yanı ne olursa olsun iyiye odaklanmaktır.

İlgi alanları girişimcilik, iş modeli inovasyonu, yönetim ve stratejik düşüncedir.