Sinem Bölükbaşı 2008 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden ve 2012 yılında aynı üniversitenin Avrupa Birliği Enstitüsü AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden  mezun olmuştur.

2010 yılında Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığında başladığı görevine 2014 yılından beri AB İşleri Uzmanı olarak devam etmektedir.Türkiye’ye sağlanan Katılım Öncesi AB Mali Yardım kapsamında Türkiye’de sivil toplumun kapasite gelişimi, yasal çerçevenin iyileştirilmesi, kamu-sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi ve Türkiye -AB arasında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi konularında projelerin desteklenmesi ve yönetimi alanında çalışmaktadır