İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu olan Meryem Aydın 2011 yılından beri çeşitli STK’larda aktif gönüllülük yapmıştır. 2012 yılında tanıştığı Yaşayarak Öğrenme Merkezi (YAŞÖM)’nde önce gönüllü sonra ise eş koordinatör olarak görev almaya başlamıştır. Genç bir sosyal girişim olan YAŞÖM’ü temsilen, 2013 yılından beri Ashoka Türkiye başta olmak üzere sosyal girişimcilik alanında önde gelen kurumların etkinliklerinde YAŞÖM’ü hem ulusal hem de uluslararası alanda temsil etmiştir. Geçtiğimiz yıl ise ekip arkadaşları ile birlikte Genç Sosyal Girişimciler Buluşması-2’yi İzmir’de organize etmiştir. Şu anda Gönüllü Hizmetler Derneği’nde (eski adıyla Gençlik Turizmi Derneği-Gençtur) AGH Danışmanı olarak çalışmakta ve  YAŞÖM ekibinin bir parçası olarak gönüllü desteğine devam etmektedir.