ÖZGEÇMİŞ

Faruk KANGER 1971’de Adapazarı’nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lisansını 1989–1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden; Yüksek Lisansı, 1994–1997 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi bilim dalında “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Din Anlayışında Değişim” konulu teziyle aldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, dalı, Din Eğitimi bilim dalında “Hz. Muhammed Ahlâkını Referans Alan Bir Karakter Eğitimi Modeli” adlı teziyle 2008 yılında doktorasını tamamladı.
Din ve Değerler Eğitimi alanında çok yönlü çalışmalarını sürdüren Faruk KANGER “Yayın Yönetmeni, Editör, Yazar ve Yayın Danışmanı” pozisyonunda din ve değerler eğitimi alanında eser ve materyal hazırlama çalışmalarını sürdürmektedir.

Eserlerinden ve çalışmalarından bazıları:
• Hz. Peygamberin Ahlakını Referans Alan Karakter Eğitimi, 2009 (Yazar)
• Her Şey Bizimle Konuşuyor, 2010 (Yazar)
• Kur’an’ın Sırlar Âlemine Yolculuk, 2010 (Yazar)
• Organlarımız Konuşuyor Duyuyor musunuz? 2012 (Yazar)
• Dini Değerler Serisi, (10 Kitap: Kul Hakkı, Dürüstlük, Sorumluluk, Yardımseverlik, Tutumluluk, Büyüklere Saygı, Azimli Olmak, Minnettarlık, Merhamet, Dostluk) (2014-2015) Yayın Yönetmeni / Editör
• İslam Dinimi Seviyorum 1-2 (2015) Yayın Yönetmeni / Editör
• Müslümanın Güzel Ahlakı 1-2 (2017)
• Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi, Böl. Yz. Nobel Yayınları (2016)

VERDİĞİ BAZI DERSLER
• Öğretim İlke ve Yöntemleri; Özel Öğretim Yöntemleri
• Öğretmenlik Uygulaması; Sosyal Sorumluluk ve Etik
• Din Eğitimi; Özel Öğretim Yöntemleri
• Değerler Psikolojisi ve Eğitimi; Sosyal Sorumluluk ve Etik
• Ailede Değerler ve Eğitimi
• Din Eğitiminde Çağdaş Problemler ve Yaklaşımlar

MAKALELER
• 10-13 Yaş Çocukları İçin Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması, Turkish Studies. 10.7827/TurkishStudies.13599
• Oyun Temellı̇ Dı̇l Becerı̇ Programının Surı̇yelı̇ Öğrencı̇lerı̇n Okuma Yazma Becerı̇lerı̇nı̇n Gelı̇şı̇mı̇ne Etkı̇sı̇. Turkish Studies. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13041
• Manevi Rehberlikte Proaktif Bir Yaklaşım Olarak Hz. Muhammed’in Örnekliği, İZU Sosyal Bilimler Dergisi
• Bir Değerler Eğitimi Yöntemi Olarak Fotoğraf Yorumlama, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Faruk KANGER, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Öğretim Üyesi olarak din eğitimi üzerine ve muhtelif fakültelerde Din Eğitimi, Değerler Eğitimi, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Sorumluluk ve Hizmet Etiği vb. dersler vermektedir. Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim Akademik Danışmanlığı, Türkiye Maarif Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Omurilik Felçlileri Gönüllülüğü ve daha birçok STK’da eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Faruk Kanger, İstanbul Üsküdar’da yaşamaktadır.