Ege Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü’nde lisans, Marmara Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

10 yıl boyunca özel sektörde İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Sistemleri alanında çalıştı ve çok sayıda projenin koordinatörlüğünü üstlendi. Türkiye’nin önde gelen kurumlarından Koç Holding’in yürütmüş olduğu “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesinde 7 yıl boyunca gönüllü olarak lise öğrencisi gençlere mentorlük yapmasının yanı sıra aynı zamanda proje yürütme ekibinde de görev aldı.

Son 6 yıldır Sivil Toplum alanında, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik projelerin, eğitimlerin, atölyelerin tasarlanması ve yürütülmesi üzerine çalışmaktadır. Halen Öğretmen Akademisi Vakfı’nda mevcut projelerin yürütülmesi ve yeni projeler geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.