Ege Üniversitesi “Uluslararası İlişkiler” Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi “Ortadoğu Araştırmaları” bölümünde yüksek lisans yaparak “Mısır’da Müslüman Kardeşler’in İdeolojik Dönüşümü ve Demokrasi Söylemi” başlıklı bir tez yazarak mezun olmuştur.

Beş buçuk yıl boyunca Mardin’de bulunan Dicle Kalkınma Ajansı “Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi’nde” uzman olarak çalışmıştır. Son bir buçuk yıldır ise İstanbul Kalkınma Ajansı’nda “Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminde” uzman olarak görev almaktadır. Temel olarak bölgesel ve ulusal planlar ile uyumlu olarak bölgesel kalkınmaya fayda sağlayacak projelerin finansal olarak desteklenmesi için yürütülen mali ve teknik destek programlarının koordinasyonunda aktif olarak görev almıştır. “Kalkınma uzmanı” tecrübesi ile hem çalıştığı bölgelerde yer alan birçok yerel aktör ile (kamu-özel) diyalog kurma hem de yerel ve kırsal kalkınmayı destekleyecek finansal kaynaklarının etkin kullanımı ve dağıtımında görev alma imkânına sahip olmuştur. Bunun yanı sıra onu aşkın teknik ve mali destek programı yürütmüş; potansiyel Başvuru Sahiplerinin proje hazırlama ve proje yazım süreçlerinde teknik destek sağlama, destek programlarının teknik ve mali değerlendirme süreçleri ile destek almaya hak kazan projelerin izleme, değerlendirme ve yürütme süreçlerinde de aktif olarak rol almıştır. Ayrıca mali destek programlarının eğitim süreçlerinde proje döngüsü yönetimi eğitimleri vermiş olduğu gibi, hibe yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, ulusal ve uluslararası fonlar ve kullanım alanları, teşvik sistemi, bölgesel bazlı veri inceleme gibi birçok farklı konuda da tecrübeler edinmiştir