Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2011’de mezun oldu. 2009’da Uppsala Üniversitesi’nde, 2013’te Indiana University of Pennsylvania’da, 2017’de Boğaziçi Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak bulundu. Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren çeşitli STK’ların gönüllü projelerinde yer aldı, eğitimlerine katıldı, araştırmaları için veri topladı. Aralarında BİLGESAM, Yaşama Dair Vakıf, ADHOC Araştırma’nın bulunduğu kuruluşlarda toplumsal ve siyasi araştırmaların tasarımı, veri analizi ve raporlanmasında görev aldı. ODTÜ Sosyal Politika programında tez çalışmasına devam etmekte, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin çeşitli projelerine araştırma uzmanı olarak destek vermektedir.