1978, İzmir doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimimi İzmir’de tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Bu eğitimlerin yanı sıra; Drama Liderliği, Öğrenci ve Yaşam Koçluğu ile İnsan Kaynakları Uzmanlığı bulunmaktadır.

10 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Örgütlerinden biri olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) gönüllülük ve yöneticilik dahil olmak üzere farklı görevlerde yer aldı. Toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayacak farklı alanlarda birçok projenin üretildiği, eğitimlerin yapıldığı ve danışmanlıkların gerçekleştirildiği Sosyal İnovasyon Merkezi’nde Ege Bölge Temsilcisi ve Program Koordinatörü olarak çalıştı. Bilim Kahramanları Derneği İzmir Şubesi’nin kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Halen Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşu olan Hayata Destek Derneği’nde Saha Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.